• Evaluatie Parcon-experiment - Over particuliere en collectieve handhaving van parkeerbeleid en fiscalisering van parkeerboetes

      Sabee, V.; Beijers, W.M.E.H. (WODC, 1996)
      Aanleiding: Per 1 oktober 1994 is een experiment van start gegaan met de uitbesteding van uitvoeringstaken op het gebied van de handhaving van het parkeerbeleid. Hiertoe zijn deze taken - voor een beperkte - periode in een aantal gemeenten overgedragen aan het bedrijf Parcon. Doel: Bedoeling van het experiment is om het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken via een evaluatie van informatie te voorzien ten behoeve van een structurele keuze voor het al dan niet uitbesteden van de onderhavige politiewerkzaamheden. Opzet: In een kwantitatief deel worden de parkeerovertredingen in deelgemeenten geanalyseerd. De kwalitatieve component bestaat uit analyses van berichtgeving in de media, verslagen van de raads- en commissievergaderingen in de diverse gemeenten en bestudering van klachtdossiers. Tevens zullen interviews worden afgenomen me gemeente-ambtenaren, lokale politici, politiefunctionarissen en medewerkers van Parcon. INHOUD: 1. Inleiding 2. Fiscalisering van parkeerboetes 3. Parcon 4. Parkeercontrole in de politieregio Gooi- en Vechtstreek