• Lekken en lekkers - Een verkennend onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie naar de pers

      Beenakkers, E.M.Th.; Grapendaal, M. (WODC, 1995)
      In dit rapport worden de resultaten van onderzoek dat op verzoek van de directie Politie van het ministerie van Justitie door het WODC werd verricht naar het verschijnsel lekken naar de pers. Het onderzoek is in zijn geheel gericht geweest op het beantwoorden van de volgende vragen: welke motieven zijn er te onderscheiden om vertrouwelijke informatie te lekken naar de pers; neemt de frequentie van het verschijnsel toe; is een uitgebreid, meer kwantificerend, onderzoek naar het verschijnsel lekken wenselijk en haalbaar? Ten behoeve van de beantwoording van de vragen zijn twee onderzoeken uitgevoerd: een literatuurverkenning, vooral gericht op het in kaart brengen van het verschijnsel zelf en de motieven, en een empirische verkenning (15 interviews met medewerkers van de rijksrecherche, journalisten en lekkers). INHOUD: 1. Inleiding 2. Definitie 3. Tussen openbaarheid en geheimhouding; regelingen 4. Redenen om te lekken; indelingen 5. Pers/media 6. Frequentie van lekken 7. Ernst van lekken 8. Conclusie 9. De journalisten 10. De lekken 11. De rijksrecherche 12. Conclusies en aanbevelingen