• Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer - Beschrijving van criminaliteitspreventiemaatregelen in Arnhem, Eindhoven en Amsterdam

      Guérin, A.Y.; Hesseling, R.B.P. (WODC, 1995)
      Onderzoek voor de Directie Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie in samenwerking met Bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners. Doel: Effectevaluatie van de projecten Criminaliteitspreventie via buurtbeheer op experimentele basis. Het doel van buurtbeheer is een integrale aanpak van criminaliteit, gevoelens van onveiligheid en leefbaarheidsproblemen. In dit kader zijn verschillende activiteiten door bepaalde instanties (w.o. gemeente, politie, opbouwwerk en bewonersorganisaties) op elkaar afgestemd. In het land worden in totaal 18 projecten in 12 gemeenten onder andere gesubsidieerd door de Directie Criminaliteitspreventie. Het onderzoek was verdeeld in een uitgebreid onderzoek in drie steden en een meta-evaluatie voor de overige 15 projecten. Het bleek niet mogelijk om een meta-evaluatie uit te voeren. In Arnhem, Eindhoven en Amsterdam heeft een inventarisatie van de (pakketten van) maatregelen plaatsgevonden. Een beschrijving van deze maatregelen treft u aan in het voorliggende rapport, waarin de vraag centraal staat: kan er inderdaad gesproken worden van een integrale aanpak van criminaliteit op wijk- en buurtniveau? INHOUD: 1. Inleiding 2. Integraal buurtbeheer 3. Inventarisatie van de maatregelen 4. Maatregelen Arnhem 5. Maatregelen Eindhoven 6. Maatregelen Amsterdam 7. Conclusies