• De vakopleidingen van hvb Havenstraat - Resultaten in termen van werk en recidive

      Wartna, B.S.J.; Aidala, R. (WODC, 1995)
      Binnen de muren van het huis van bewaring Havenstraat in Amsterdam werden sinds de zomer van 1991 vijf kortdurende vakopleidingen gehouden, bestemd voor gedetineerden aan het eind van hun detentie. In totaal hebben tot nu toe 56 deelnemers zo'n vakopleiding gevolgd. De eerste drie groepen deden een opleiding voor junior roustabout een soort manusje-van-alles op een booreiland. De gedetineerden van de laatste twee groepen werden opgeleid tot industrieel reinigers. Uniek aan de opzet van dit project was dat het volgen van de vakopleidingen gekoppeld was aan het verkrijgen van een baan. Door het aanbieden van een opleiding en een baan hoopt men met het project in de Havenstraat de gedetineerden te behoeden voor een terugval in de criminaliteit. Om vast te stellen of deze doelstelling werd gehaald heeft het WODC de deelnemers na hun vertrek uit het huis van bewaring gevolgd. Op grond van informatie van de projectleiding en interviews met deelnemers werd nagegaan hoe hun loopbaan sinds de invrijheidstelling was verlopen. Van de eerste drie groepen (33 personen) werd bovendien de justitiële documentatie opgevraagd om de recidive, de (eventuele) hernieuwde criminaliteit van ex-deelnemers, vast te kunnen stellen. INHOUD: 1. Inleiding 2. De vakopleidingen 3. Het onderzoek 4. De deelnemers 5. De resultaten 6. Discussie