• Fatale fantasie - Een onderzoek naar moorden op prostituées

      Gemert, F.H.M. van (WODC, 1994)
      In dit onderzoek zijn de moorden op een aantal prostituées onderzocht. Beschreven wordt welke werkwijze is gevolgd, noties omtrent moorden op prostituees worden belicht en relevante fantasieën worden geïnventariseerd. Fantasieën van moordenaars en prostituanten worden vergeleken en in verband gebracht met de scenario's volgens welke prostitutiemoorden gepleegd worden. De manieren waarop prostituées worden vermoord, worden herleid tot fantasieën. Dit kan aanknopingspunten voor opsporing opleveren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Werkwijze 3. Moord en prostitutie 4. Fantasie 5. Data 6. Scenario's 7. Conclusie en aanbevelingen.