• Huismeesters - Een stand-van-zaken onderzoek

      Hesseling, R.B.P. (WODC, 1993)
      In het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling huismeesters voor sociale verhuurders zijn sedert het begin van 1988 ongeveer 150 huismeesters aangesteld in na-oorlogse woningcomplexen. Het effect van de inzet van deze huismeesters is toen uitvoerig geëvalueerd door een samenwerkingsverband van het WODC, de Nationale Woningraad en het NCIV, koepel voor woningcorporaties. In het onderhavige onderzoek is nagegaan of de huismeesters na drie jaar nog steeds werkzaam zijn. Ten tweede is de huidige profielschets van de huismeesters in kaart gebracht en de wijze waarop de financiering van de huismeesters is geregeld. Ten derde is uitgezocht hoe de huidige situatie is met betrekking tot de criminaliteit en de leefbaarheid in de complexen waarvoor de huismeesters werkzaam zijn. INHOUD: 1. Probleemstelling en opzet van het onderzoek 2. Ontwikkeling met betrekking tot het aantal huismeesters 3. De huismeesters 4. De complexen.