• De ondertoezichtstelling en andere maatregelen van kinderbescherming - Een dossieronderzoek

      Mertens, N.M. (WODC, 1993)
      Onderzoek van de ontwikkeling van het aantal en de aard van de maatregel van ondertoezichtstelling in de laatste twee decennia. De onderzoeksvragen luiden als volgt. 1. Hoe heeft de maatregel van ots zich tijdens de laatste twee decennia kwantitatief ontwikkeld en welke factoren zijn mogelijkerwijs van invloed geweest op deze ontwikkeling? 2. Wat zijn de specifieke, inhoudelijke redenen en omstandigheden ter invulling van de wettelijke grond van de maatregel van ots in het civiele jeugdrecht, in de jaren zeventig en tachtig? Met deze onderzoeksvragen wordt een beschrijvend en inventariserend onderzoek naar de toepassing van de ots in de jaren zeventig en tachtig beoogd. INHOUD: 1. Doelstelling en opzet van het onderzoek 2. Ontwikkeling van de toepassing van kinderbeschermingsmaatregelen 3. Beschrijving van de populatie 4. Vergelijking 1979 en 1988