• Over jaarverslagen en wetsevaluatie

      Veerman, G.J.; Paulides, G. (medew.) (WODC, 1992)
      De vraag van dit onderoek is wat de betekenis van jaarverslagen is voor de evaluatie van wetgeving. Door middel van een enquete aan opstellers en aan ;ontvangers van jaarverslagen is gepoogd een indruk te krijgen over de gepercipieerde evaluatieve inhoud van jaarverslagen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Evaluatie - een referentiekader 3. De vraagstelling en de opzet van het onderzoek 4. De resultaten van het empirisch onderzoek 5. Een beleid voor wetsevaluatie.