• Hoe worden civiele zaken afgehandeld? - Een indruk van de praktijk in 1983 en 1986 op vijf rechtbanken

      Barendse-Hoornweg, E.J.M. (WODC, 1992)
      De belangstelling voor de wijze waarop civiele procedures op de rechtbank worden afgehandeld, is voor een belangrijk deel ingegeven door het eind jaren zeventig begin jaren tachtig gesignaleerde verschijnsel van het sterk gegroeide beroep op de rechter en de daardoor toegenomen werklast bij de rechtbanken. In aansluiting op een proefonderzoek van het CBS - een dossieronderzoek op de rechtbanken, Den Haag, Rotterdam en Breda met betrekking tot de in 1983 aldaar afgehandelde handelszaken - is vervolgens besloten tot een meer uitgebreide herhaling ervan. De overweging daarbij was dat op die wijze een bescheiden bron aan kwantitatieve gegevens omtrent de 'rechterlijke omzet' verkregen zou worden die van min of meer algemeen belang zou kunnen zijn in het kader van velerlei onderzoeksvragen die er in de praktijk omtrent de wijze van handelen op de rechtbank rijzen. Dit heeft geresulteerd in een dossieronderzoek van in 1986 via eindvonnis of royement afgedane civiele zaken bij vijf rechtbanken: de drie eerdergenoemde rechtbanken die ook in 1983 onderzoek waren, aangevuld met de rechtbanken te Arnhem en Alkmaar. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het begin van de zaak 3. Het verloop van de zaak 4. De afloop van de zaak 5. Mogelijke gevolgen voor de werklast van de rechtbanken.