• Gezinshereninging - De overkomst van gezinsleden van migranten en Nederlanders

      Naborn, E. (WODC, 1992)
      Onderzoek naar de vormen en mate van gezinshereniging. De huidige praktijk inzake gezinshereniging is in kaart gebracht, waarbij de belangstelling voornamelijk is uitgegaan naar de vraag hoe en in welke mate de diverse varianten van gezinshereniging voorkomen. Daarnaast is bekeken welke nationaliteit en welke verblijfstitel de betrokkenen bij gezinshereniging hebben. Tevens komen verblijfsrechtelijke zaken en enkele relevante achtergrondgegevens van de betrokkenen bij gezinshereniging aan de orde. INHOUD: 1. Inleiding 2. Reeds in Nederland verblijvende gezinsleden 3. Naar Nederland emigrerende gezinsleden 4. Marokkaanse en Turkse gezinshereniging apart bezien.