• Duits drugstoerisme - Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in Arnhem

      Grapendaal, M.; Aidala, R. (WODC, 1991)
      Naar aanleiding van een volksoproer in de Arnhemse wijk Klarendal hebben de Arnhemse politie en het openbaar ministerie gevraagd om onderzoek waarin vragen omtrent de samenstelling van de groep Duitse drugtoeristen, de transacties die zij afsluiten en de motieven om naar Arnhem te komen centraal staan. INHOUD: 1. Verantwoording 2. Algemene informatie 3. Activiteiten in Arnhem 4. Motieven om in Arnhem drugs te kopen 5. Slotbeschouwing.