• Interimrapport Prejop Amsterdam

      Boendermaker, L.; Schneider, S.M. (WODC, 1990)
      In dit interimrapport wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van het evaluatieonderzoek dat het WODC uitvoert naar Prejop in Amsterdam. Prejop isde naam (en afkorting) van een preventieproject ten behoeve van jongeren met politiecontacten, een bijna tweejarig experimenteel project in Amsterdam dat in april 1989 van start is gegaan. De aandacht gaat speciaal uit naar Marokkaanse jongeren. INHOUD: 1. Achtergronden en opzet Prejop Amsterdam 2. Opzet van het evaluatie-onderzoek 3. Prejop-doelgroep op basis van de politiegegevens 4. Doorstroming van politie naar Prejop 5. Beschrijving Prejop-groep 6. Werkwijze Prejop 7. Procesbeschrijving eerste driekwart jaar 8. Blik op 1990.