• Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering - Procesevaluatie

      Spaans, E.; Doornhein, L. (WODC, 1990)
      Het evaluatie-onderzoek richt zich op vijf jeugdreclasseringsprojecten, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de opzet, de organisatie, de (globale) werkwijze en de kenmerken van de clienten van elk project. INHOUD: 1. Verantwoording Opzet en methode van onderzoek 2. Beschrijving van de vijf projecten 3. Kenmerken van de jongeren 4. De geboden begeleiding 5. Ervaringen en meningen van betrokken instanties.