• Beschermingsbewind - Een vergelijking met de curatele

      Naborn, E.M. (WODC, 1989)
      Met dit rapport is getracht inzicht te bieden in de toepassing van de Wet beschermingsbewind meerderjarigen. Hiertoe is deze vergeleken met de curatele. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschermingsbewind in de rechtspraktijk 3. Curatele; dossieranalyse van 1987 4. Beschermingsbewind en curatele; een vergelijking 5. Beschermingsbewind in de praktijk