• Reclasseringswerk voor verslaafden - Een onderzoek naar meningen en ervaringen in het reclasseringsveld

      Leuw, Ed. (WODC, 1989)
      De centrale doelstellingen van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd: het verwerven van informatie relevant voor de mogelijkheid om de gewenste toegankelijkheid van de commune reclassering voor verslaafde reclassenten te kunnen realiseren; het verwerven van informatie over de vraag hoe de in het nieuwe reclasseringsbestel beschikbare categoriale reclasseringscapaciteit het beste kan worden benut; het verwerven van informatie die relevant is voor de afbakening van reclasseringstaken en doelgroepen van de categoriale reclassering. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en doelstellingen van het onderzoek 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 4. Mogelijkheden en knelpunten van categoriale reclasseringszorg 'van bovenaf' gezien 5. Ervaringen en meningen uit de praktijk 6. Conclusies