• Gestructureerd politiesepot in jeugdzaken

      Barendse-Hoornweg, E.J.M. (WODC, 1989)
      Dit evaluatieonderzoek betreft het gebruik van een nieuwe versie van de indicatielijst voor de jeugdpolitie gedurende een half jaar in 1987/1988 op het Haagse hoofdbureau van politie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Organisatie gegevensverzameling 3. Eerste resultaten 4. De functie van het zg. twijfelgebied voor de indicatie 5. Indicatie en achtergrondvariabelen 6. Afwijking van de indicatie en delict- en achtergrondvariabelen 7. Verwijzing naar de hulpverlening en achtergrondvariabelen 8. Conclusies en voorstel veranderingen en achtergrondvariabelen