• Geschikt of niet geschikt? - Een evaluatie van de lik-op-stuk experimenten

      Koolen, L.J.M.; Wiebrens, C.J.; Berg, E.A.I.M. van den (WODC, 1989)
      De doelstelling van het lik-op-stuk experiment bestaat uit de volgende onderdelen: een snellere reactie van politie en justitie op geconstateerde winkeldiefstallen, een meer efficiente aanpak van winkeldiefstallen, een vergroting van de effectiviteit van het politie- en justitie-optreden, een consequente en consistente aanpak van winkeldiefstallen, een een aanpak die omkleed is met voldoende waarborgen voor de verdachte. INHOUD: 1. Inleiding 2. Daders en delicten 3. Effecten van de politietransactie op de justitiële procedure 4. Gewikt en gewogen 5. Bijstelling van de criteria 6. Conclusies en aanbevelingen