• De aanpak van de schuldenproblematiek

      Jungmann, N.; Baan, A.; Berkhout, B.; Moerman, A.; Huls, N.; Madern, T.; Beek, G. van; Vogel, V. de; Mheen, D. van de (WODC, 2020)
      ARTIKELEN: 1. Nadja Jungmann - Hoe de onvrede over het schuldhulpstelsel ontstond 2. Ad Baan en Bram Berkhout - Stabilisatie van het schuldenprobleem is niet genoeg 3. André Moerman - Invordering schulden: van eigenbelang naar gezamenlijk belang 4. Nick Huls - Naar een maatschappelijk effectieve schuldenrechter 5. Tamara Madern - De onbenutte kracht van schuldpreventie 6. Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel en Dike van de Mheen - Financiële problematiek als belemmering voor re-integratie van ex-delinquenten. Een onderzoek onder reclasseringswerkers en hun cliënten 7. Over het incassobeleid van het CJIB. Het laatste onderzoek van Roland Eshuis (1960-2020) 105 Nick Huls over: Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv Instrumenten, kosten en resultaat, (Cahier 2020-5) van R.J.J. Eshuis SAMENVATTING: Hoewel de economie in de afgelopen jaren bloeide, hebben veel huishoudens zich nog altijd niet kunnen verlossen van de schulden die in de nasleep van de kredietcrisis ontstonden. In 2019 waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle (840.000) of problematische schulden (540.000). Na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen blijft er voor hen onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. Het is voorzienbaar dat de coronacrisis deze problemen verder zal doen verergeren. Daarmee krijgen de vele al op stapel staande plannen voor een andere aanpak van schulden, in combinatie met nieuwe wetgeving inzake incasso en belastingvrije voet, extra urgentie. Dit themanummer geeft een beeld van de problemen waarmee de onder schulden gebukt gaande personen en gezinnen kampen, hoe problematische schulden ontstaan en wat daartegen te doen valt. De door de rijksoverheid gelanceerde brede aanpak problematische schulden komt aan de orde, de belangrijke rol van de gemeenten in de aanpak van schulden, evenals nieuwe wetgeving en tal van maatregelen op verschillende niveaus die het probleem zouden moeten helpen beteugelen. Ook is er aandacht voor de in het slop geraakte Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en voor de rol van schulden bij re-integratie van ex-delinquenten