• Onveiligheidsgevoelens

      Eysink Smeets, M.; Noije, L. van; Iedema, J.; Spithoven, R.; Glas, I.; Jennissen, R.; Brands, J.; Doorn, J. van (WODC, 2018)
      ARTIKELEN: 1. Marnix Eysink Smeets - Waarom het onderzoek naar veiligheidsbeleving een nieuwe impuls nodig heeft 2. Lonneke van Noije en Jurjen Iedema - Hét gevoel van onveiligheid bestaat niet 3. Remco Spithoven - Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoelens: Resultaten van een onderzoek in twaalf buurten 4. Iris Glas en Roel Jennissen - Etnische diversiteit en onveiligheidsgevoelens in de buurt 5. Jelle Brands en Janne van Doorn - Doe het zelf? Strategieën om je veiliger te voelen tijdens een avond uit SAMENVATTING: Het tegengaan van (niet functionele) gevoelens van onveiligheid is in de afgelopen jaren een bijna net zo belangrijk doel van overheden geworden als de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid zelf. Er is een groeiend bewustzijn dat veiligheidsbeleving een eigen dynamiek kent en dat het verband met ‘objectieve’ veiligheid (criminaliteitscijfers, kans op slachtofferschap) niet eenduidig is. In de Veiligheidsmonitor 2017 (2018) komt weliswaar naar voren dat Nederlanders zich sinds 2012 minder vaak onveilig voelen, maar deze daling houdt geen gelijke tred met de gelijktijdige daling van de criminaliteit op vrijwel alle fronten.Ondanks een berg aan (internationale) studies op het terrein van fear of crime, zoals dit onderzoeksterrein binnen de criminologie wordt genoemd, is het nog steeds niet echt duidelijk wat er ondernomen kan worden om de veiligheidsbeleving van burgers positief te beïnvloeden. Marnix Eysink Smeets en Remco Spithoven gaan in dit themanummer uitgebreid op dit dilemma in. Onveiligheidsgevoelens lijken een veelkoppig monster. Er is moeilijk vat te krijgen op dit containerbegrip, zoals Vanderveen (2006) in haar lijvige studie al constateerde. In dit themanummer wordt duidelijk dat standaard oplossingen niet bestaan en dat overheden er goed aan doen om met burgers in gesprek te gaan alvorens maatregelen te nemen.