• Terrorisme- en radicaliseringsstudies

      Graaf, B.A. de; Bal, M.; Bos, K. van den; Bakker, E.; Wagemakers, J.; Croes, M.T. (WODC, 2017)
      ARTIKELEN: 1. B.A. de Graaf - Terrorisme- en radicaliserings studies: Een explosief onderzoeksveld 2. M. Bal en K. van den Bos - Over waargenomen onrechtvaardigheid en radicalisering 3. E. Bakker - De Nederlandse jihadist: Typen en rollen binnen de jihadistische scene 4. J. Wagemakers - De radicalisering van moslims: De rol van religieuze ideologie 5. M.T. Croes - De relatie tussen islam en terrorisme: Een empirische benadering 6. O. Verkaaik - Sharia4Belgium en de verburgerlijking van de provocatie (Boekrecensie: ‘Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling’: Sharia4Belgiums ideologie en humorgebruik) SAMENVATTING: Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het doel van dit themanummer is te reflecteren op de ontwikkelingen in dit vakgebied en verschillende onderzoeksbenaderingen aan bod te laten komen. Op deze wijze wordt duidelijk wat de sterke punten en de beperkingen van de verschillende benaderingen zijn en hoe deze elkaar kunnen aanvullen. Er is in dit nummer tevens aandacht voor de problematische kanten van wetenschappelijk onderzoek doen op dit terrein. Die betreffen onder andere het gebrek aan bronnen: enerzijds is veel informatie waarover de overheid beschikt vertrouwelijk of geheim, anderzijds is het bepaald niet gemakkelijk betrouwbare gegevens te verkrijgen van geradicaliseerde individuen en jihadistische organisaties. Vier van de zes bijdragen zijn in meer of mindere mate gebaseerd op lezingen die eind januari 2017 werden gehouden tijdens een conferentie van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Aanvullingen zijn er in de vorm van een recensie en een artikel over Nederlandse Syriëgangers.