• Criminaliteit in Noord-Brabant

      Klerks, P.; Tops, P.; Witte, R.; Moors, H.; Spapens, T.; Schoenmakers, Y.M.M.; Mehlbaum, S.L.; De Middeleer, F.; De Ruyver, B. (WODC, 2017)
      ARTIKELEN: 1. P. Klerks - Het subversieve Brabant 2. P. Tops - Onmaatschappelijkheidsbestrijding en de cultuur van volksbuurten in Brabant 3. R. Witte en H. Moors - Cultureel erfgoed én crimineel probleem: Over de subcultuur van woonwagenbewoners 4. H. Moors en T. Spapens - Criminele families in Noord-Brabant Over generatie-effecten in de zware criminaliteit 5. Y.M.M. Schoenmakers en S.L. Mehlbaum - Drugsafval in Brabant 6. F. De Middeleer en B. De Ruyver - De verschuiving van illegale drugsmarkten van Nederland naar België: Perceptie of realiteit? SAMENVATTING: De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters lieten de afgelopen jaren meermaals de waarschuwing horen dat in bepaalde buurten criminelen de lakens uitdelen en via stromannen het openbaar bestuur infiltreren. Gezagsdragers, ambtenaren en uitvoerende professionals worden regelmatig geïntimideerd. Politie en justitie kregen de afgelopen jaren extra capaciteit toegevoegd in de strijd tegen wietkwekerijen, drugslaboratoria en illegale dumpingen in het buitengebied of op de stadsriolen.Maar hoe specifiek is die zware misdaad in Noord-Brabant? Anders dan elders: bestaat er zoiets als ‘Brabantse criminaliteit’? Heeft de Brabantse cultuur een zekere vatbaarheid voor criminaliteit? Is er langs die lange zuidgrens door de eeuwen heen een mentaliteit ontstaan, zoals sommige historici beweren, die maakt dat criminaliteit zich gemakkelijk ontwikkelt?Duidelijk is in elk geval, dat de verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit in Brabant niet uniek zijn voor de regio. Ook in andere delen van Nederland wordt drugsafval gedumpt en grootschalig hennep gekweekt. Ook elders zijn criminele motorbendes actief, of bestaan langjarige criminele (familie)netwerken. Maar de situationele mix is wel uniek. Allerlei historische, geografische, sociaal-culturele en politieke patronen grijpen in Noord-Brabant op een speciale manier in elkaar. Hoe die situationele mix in Noord-Brabant er precies uitziet, wordt in dit themanummer van Justitiële verkenningen in kaart gebracht.