• Allochtone en autochtone jongeren bij de jeugdpolitie - Deel II: Een observatieonderzoek naar het politieoptreden in jeugdzaken

      Hoeven, E. van der (WODC, 1986)
      Dit rapport is het tweede deel in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject ‘Contacten van de jeugdpolitie met allochtone jongeren.* Eerder is het rapport ‘Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie. Deel 1' verschenen (zie: link). Het eerste deel geeft een getalsmatige beschrijving van de aantallen, de aard en de afdoening van contacten van allochtone jongeren met de jeugdpolitie in de steden Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. In dit tweede onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de observaties op de bureau’s en de gesprekken met de betrokken jongeren en rechercheurs. Hiermee wordt een meer inhoudelijk beeld gegeven van het politieoptreden in contacten met allochtone jongeren. INHOUD: 1. De opzet van het onderzoek 2. Het onderzoekkader 3. Politiecontacten met of zonder hulp 4. Varianten in politiefunctioneren 5. Over het bijzondere van allochtonen 6. Politiecontacten met of zonder hulp 7. Slotbeschouwing