• Opvang en begeleiding Vietnamese voogdijpupillen

      Hoeven, E. van der; Kort, H. de (WODC, 1984)
      Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese voogdijpupillen. Gedeelten uit eerdere interimverslagen zijn overgenomen en bijgesteld om bij te dragen tot een beter geheel. Het onderhavige verslag geeft inzicht in de situatie van de Vietnamese voogdijpupillen in Nederland, het functioneren van voorzieningen, de bijzondere problematiek en de achtergrond daarvan in het gevoerde opvangbeleid. INHOUD: 1. Vietnamese vluchtelingen: een oriëntatie 2. Het veldonderzoek 3. Herkomst en aankomst 4. Het wonen 5. School 6. Migratie en hervestigingsfactoren 7. Hervestiging en vluchtelingenbeleid 8. Samenvatting en nabeschouwing