• Jonge uithuisgeplaatste kinderen nader bekeken - Een follow-up onderzoek naar hun ontwikkeling

      Ooyen-Houben, M. van; Schiewold, A.; Schneider, S.; Smeets, R. (WODC, 1990)
      Het onderzoek wil de ontwikkeling van kinderen gedurende twee jaar volgend op hun uithuisplaatsing beschrijven en de samenhang nagaan tussen de ontwikkeling en een aantal factoren die betrekking hebben op het kind, zijn achtergrond en de plaatsing. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan verschillen en overeenkomsten tussen kinderen in pleeggezinsettings en kinderen in tehuissettings. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het begrip 'ontwikkeling' 3. Methoden van onderzoek 4. Kenmerken van kinderen en van de plaatsingen 5. Hoe zijn de kinderen in de begintijd van de plaatsing 6. Instroom in pleeggezinnen en tehuizen 7. De ontwikkeling in de eerste negen maanden na plaatsing 8. De situatie twee jaar na plaatsing 9. De ontwikkeling van kinderen in verschillende settings 10. Voorspellers van het gedrag na twee jaar 11. Voorkeurspersonen en hechtingsgedrag 12. Samenvatting en conclusies