• De residentiële carrière van jongeren in de kinderbescherming

      Vissers, Jan (WODC, 1988)
      Een centrale doelstelling van het hoofdonderzoek is die factoren op te sporen die van bepalende invloed zijn op de verblijfsduur van jongeren in tehuizen en op de duur en het verloop van hun residentiele carrière. Ten aanzien van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur en de duur en het verloop van de residentiële carrière, kan een onderscheid gemaakt worden in de volgende drie groepen: a. factoren met betrekking tot de jongere en.zijn ouderlijk milieu; b. factoren met betrekking tot het beleid van en de behandeling in het tehuis; c. factoren met betrekking tot het beleid van en de begeleiding door de begeleidende instantie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het statistisch vooronderzoek 3. Het hoofdonderzoek 4. Kenmerken van tehuizen 5. Kenmerken van jongeren 6. Kenmerken van begeleidende instanties 7. Verblijfsduur en residentiële carrière 8. Verblijfsduur en tehuis-factoren 9. Verblijfsduur, carrière en factoren betreffende jongere, ouders en ouderlijk gezin 10. Verblijfsduur, carrière en begeleidingsfactoren 11. Verblijfsduur, carrière en achtergrondfactoren: afsluitende analyses 12. Samenvatting, discussie en aanbevelingen