• Meer jonge kinderen in pleeggezinnen - Evaluatie van een beleidsexperiment

      Ooyen-Houben, M. van; Kort, H. de; Stolp-Keuzenkamp, I.; Strijbos-Schellekens, M. (medew.); Smeets, R. (medew.) (WODC, 1987)
      Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van het evaluatie-onderzoek van het beleidsexperiment pleeggezinplaatsingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder auspicien van het CWOK. In het onderzoek is een groot aantal gegevens verzameld. De resultaten zijn uitvoerig vervat in twee eindrapporten: een deel 1, waarin met name gekeken wordt naar de kwantitatieve effecten van het beleidsexperiment, en een deel 2, waarin beschreven wordt hoe het experiment is verlopen, wat de ervaringen zijn van de direct betrokkenen en waarin tevens aandacht geschonken wordt aan aspecten van de besluitvorming en de begeleiding van plaatsingen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het evaluatie-onderzoek 3. Kenmerken van kinderen en van de plaatsingen in het beleidsexperiment 4. Verkenning van de kwantitatieve effecten van het experiment 5. Argumenten en overwegingen bij de besluitvorming 6. De begeleiding van plaatsingen in het experiment 7.Het verloop van het beleidsexperiment 8. De bemiddeling van pleeggezinnen 9. Ervaringen van betrokkenen 10. Conclusies en aanbevelingen