• De jeugdpolitie: een observatieonderzoek - De politiële reactie op delinquent gedrag van autochtone en allochtone jeugdigen

      Hoeven, E. van der (WODC, 1986)
      Dit rapport is het laatste in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject Contacten van de jeugdpolitie met allochtone jongeren. Dit derde rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit het observatieonderzoek. Naar aanleiding van deze resultaten wordt hierin gepoogd een samenhangend geheel van conclusies en aanbevelingen te presenteren. De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig:Hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering van haar taak om met allochtone jongeren in vergelijking met Nederlandse jongeren?Welke beperkingen en mogelijkheden liggen er in deze politiecontacten met allochtone jongeren voor een optimale start van een hulpverlening? INHOUD: 1. Het onderzoek 2. Het optreden van de jeugdpolitie 3. Contacten van jeugdpolitie met allochtone jongeren 4. Aanbevelingen