• Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie - Deel 1: verschillen in aantal, aard en afdoening van politiecontacten

      Hoeven, E. van der; Burik, A.E. van (medew.); Hoeffnagel, M. (medew.); Loon, A. van (medew.) (WODC, 1985)
      De doelstelling van het project is: een systematische verzameling van informatie ten behoeve van het streven reeds in een vroeg stadium adequate hulp en steun te bieden aan jongeren uit etnische minderheidsgroepen die met de politie in aanraking komen (teneinde een verdere doorstroming in het justitieel circuit te voorkomen en/of hulpverlening te effectueren). De twee vragen die derhalve in dit verslag centraal staan zijn:Bestaan er verschillen in het aantal politiecontacten tussen allochtone en autochtone jongeren?In welke mate bestaan er verschillen en/of overeenkomsten tussen jongeren uit etnische minderheidsgroepen en Nederlandse jongeren wat betreft de aard en de afdoening van hun contacten met de jeugdpolitie? INHOUD: 1. Het onderzoeksproject allochtone jongeren bij de jeugdpolitie 2. Samenvatting van de onderzoeksresultaten 3. Conclusies Inleiding 1. Het registratieonderzoek 2. Over het aantal strafrechtelijke politiecontacten van allochtone en autochtone jongeren 3. Over verschillen in politiecontacten tussen allochtone en autochtone jongeren 4. Politiecontacten op grond van probleemgedrag