• Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand - Inzichten in kenmerken, problemen en inkomenspositie

      Maas, G.C. (WODC, 2007)
      Dit is een overzicht van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van wijzigingen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zoals de verhoging van de eigen bijdrage of de invoering van een leen- of verzekeringsstelsel voor (potentiële) gebruikers. De doelgroep is in kaart gebracht aan de hand van kenmerken als arbeidsparticipatie, uitkeringsduur, inkomen, geslacht, leeftijd, herkomst en gezinssamenstelling.