• Integratiekaart 2006

   Unknown author (WODC, 2006)
   Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van groepen allochtonen op verschillende maatschappelijke terreinen, en van de ontwikkelingen daarin in de tijd. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het proces van integratie. Deze publicatie is verschenen in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-27). De volledige tekst van het rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterkant.
  • Integratiekaart 2006

   Unknown author (WODC, 2006)
   Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede Kamer 2003-2004, 29203, nr.1) uiteengezet hoe het tegen integratie van etnische minderheden aankijkt en op welke wijze het de integratieproblematiek wil aanpakken. Sleutelbegrippen zijn: gedeeld burgerschap, eigen verantwoordelijkheid, concrete en controleerbare doelen, vergroting van keuzemogelijkheden en, waar nodig, verplichtingen. Voor het voeren van een effectief integratiebeleid is een vereiste dat de doelen duidelijk én meetbaar zijn. Meetbaarheid vereist een uitwerking van indicatoren en criteria waaraan integratie kan worden afgemeten. Het WODC heeft de Integratiekaart, waarvan in 2004 en 2005 de eerste uitgaven verschenen, verder ontwikkeld i.s.m. het CBS. INHOUD: 1. Inleiding en kader 2. Demografie van allochtonen 3. Allochtonen in het onderwijs 4. Werk en uitkeringen 5. Waar werken allochtonen? 6. Arbeidsmarkttransacties van de immigratiecohorten 1999-2002 7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen 8. Zorggebruik 9. Criminaliteit 10. Samenvatting en conclusies