• Terbeschikkingstelling (TBS) en forensisch psychiatrische zorg

      Kogel, K. de (WODC, 2006)
      Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van verschillende onderzoeken die het WODC de afgelopen vijf jaar heeft verricht op het gebied van TBS en forensisch psychiatrische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg en het gevangenissysteem. Deze uitgave is verschenen in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-26).De volledige onderzoeksrapporten zijn terug te vinden via het vak 'Links' aan de rechterzijde.