• Research synthese Geweld verslagen

      Knaap, L. van der; Bogaerts, S. (WODC, 2006)
      Dit is een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrappport 'Geweld verslagen?' waarin verslag wordt gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. Het volledige rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterkant. Deze uitgave is verschenen in de nieuwe reeks Fact sheet (nr. 2006-23).