• Het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006, 3e editie

      Smit, P. (WODC, 2006)
      Het European Sourcebook bevat criminaliteitsstatistieken van een veertigtal Europese landen. Zoveel mogelijk uitgesplitst naar delicttype bevat het gegevens over de gehele justitiële keten: slachtoffergegevens, registraties en verdachten bij de politie, vervolgingen, berechtingen en uitgevoerde straffen. Deze publicatie is uitgegeven in de nieuwe reeks Fact sheet (nr. 2006-22).