• Monitor Georganiseerde Criminaliteit

      Kleemans, E.R. (WODC, 2006)
      Het doel van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit is om de kennis die wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed mogelijk te benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. In deze publicatie worden in het kort de belangrijkste bevindingen uit de eerste twee rapportages vermeld. De volledige teksten van de rapporten zijn toegankelijk gemaakt via het vak 'Links' aan de rechterzijde. Dit is een uitgave in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-18).