• Monitor veelplegers - Samenvatting van de resultaten

      Tollenaar, N.; Harbachi, S. el; Meijer, R.F.; Huijbregts, G.L.A.M.; Blom, M. (WODC, 2006)
      De Monitor veelplegers brengt twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen zeer actieve veelplegers van criminaliteit en de reactie van politie en justitie in kaart. De primaire doelstelling van de Monitor Veelplegers is:Het in kaart brengen van de beschikbare landelijke informatie over jeugdige en volwassen veelplegers. Het omschrijven van de in- en uitstroom van deze groepen in het politieapparaat en de justitieketen. Het inventariseren van de reguliere interventies van de politie- en justitieorganisaties op de criminaliteit van de veelplegers. In deze Fact Sheet (nr. 2006-12) zijn de bevindingen over 2003 en 2004 terug te vinden.