• Rechtsvergelijkend onderzoek produktwetgeving

      Tromm, J.J.M. (T.M.C. Asser Instituut, 1997)
      Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de systematiek van de productwetgeving in andere landen en naar de wijze waarop in landen binnen Europa de EG-regelgeving met betrekking tot producten wordt geïmplementeerd. In geografische zin is gekozen voor de volgende Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie (m.n. Engeland), Italie, Zweden. Daarnaast is, vanwege de vergaande en goed ontwildcelde productwetgeving, ook onderzoek gedaan naar de relevante wetgevingssituatie in California. De volgende wetgevingsterreinen komen in deze rechtsvergelijking aan de orde: - Stoomwet - Wet op de gevaarlijke werktuigen - Wet energiebesparende toestellen - IJkwet - Arbeidsomstandighedenwet - Warenwet - Wet milieugevaarlijke stoffen