• De plausibiliteit van het prognosemodel sanctiecapaciteit - Eindrapportage

      Unknown author (KMPG - Bureau voor Economische Argumentatie, 1998)
      Dit rapport behandelt de plausibiliteit van het JUKE-BOX1-model dat het Ministerie van Justitie gebruikt om het toekomstig benodigde aantal gevangeniscellen en taakstraffen voor meerderjarigen (sanctiecapaciteit) te voorspellen. Het model is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De naam staat voor BOX1 van het JUstitie KEtenmodel. Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een beschrijving van het JUKE-BOX1-model. De belangrijkste variabelen die gebruikt worden in het voorspellingsmodel zijn: aantal delicten (beïnvloed door pakkans, strafkans, gevangenisstrafkans en gemiddelde strafduur), aantal ophelderingen, aantal bestraffingen, aantal en duur gevangenistraffen en taakstraffen, beroep op celcapaciteit en de maatschappelijke factoren en hun invloed op de criminaliteit. Het tweede deel is een weergave van de opvattingen die door deelnemers (deskundigen op het gebied van het gevangeniswezen en/of taakstraffen) aan twee discussiebijeenkomsten, die georganiseerd waren door het BEA, naar voren zijn gebracht.