• Knelpunten in de productwetgeving

      Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
      Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De onderzochte wetten zijn: de Wet Gevaarlijke Werktuigen, de Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WET) en de IJkwet.