• Het concurrentiebeding in de praktijk - Een inventariserend onderzoek

      Werf, C. van der; Ziegelaar, A.; Schoenmakers, F. (Research voor Beleid, 1997)
      In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de vraag in welke mate concurrentiebedingen belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit. Op verzoek van deze werkgroep is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en de werking van het concurrentiebeding in Nederland. Drie hoofdonderzoeksvragen zijn: het voorkomen van het concurrentiebeding; de inhoud van het concurrentiebeding; de werking van het concurrentiebeding.