• De werking van de TRAS-richtlijn

      Oelen, U.H.; Montfort, A.J.G.M. van (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechten - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 1997)
      Centraal staat de vraag op welke wijze de TRAS-richtlijn wordt toegepast en welke knelpunten zich daarbij voor kunnen doen. De TRAS-richtlijn beoogt het bestraffen van asielzoekers mogelijk te maken door middel van het aanbieden van een transactie namens het Openbaar Ministerie (OM) door een hulpofficier van Justitie (hulpOVJ) behorende tot de Vreemdelingendienst (VD) van het olitiekoprs waarbinnen het centrum is gelegen waar de asielzoeker verblijft. Formeel is de bevoegdheid alleen toegekend aan de hulp-OvJ bij de VD, dus niet aan een hulpOvJ bij de reguliere politie.