• Econometrische evaluatie 'Prognose sanctiecapaciteit'

      Theeuwes, J.J.M.; Winter, J.M. de (Universiteit van Amsterdam - Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), 1998)
      Dit onderzoek betreft een toetsing van de betrouwbaarheid van het SCP-model gevangeniswezen en taalcstraffen meerderjarigen; in de verdere tekst te benoemen als JUKEBOX 1 model (JUKE - staat voor JUstitie-KEten; BOX 1 slaat op het feit dat het het eerste model is in een serie). Het onderzoek spitst zich toe op de hoofdvraag: wat is (retrospectief) de voorspelkracht van het JUKEBOX 1 model?