• Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving - Deelrapportage 4: Bescherming, bepaling en beperking; de optiek van de klachtgerechtigden ten aanzien van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

      Savornin Lohman, J. de; Beijers, W.M.E.H.; Gelder, C.P. van; Goderie, M.J.H.; Nieborg, S.M.A.; Rijkschroeff, R.A.L.; Verkuyl, E.C.A.; Huntjens, K.M.N. (Verwey-Jonker Instituut, 1998)
      Wat is het oordeel van 12- tot 16-jarige jongeren en hun ouders en de Raad voor de Kinderbescherming (de klachtgerechtigden) over seksuele zelfbepaling en bescherming en beperking door de zedelijkheidswetgeving? In dit onderzoek is hun mening hierover gevraagd. Aan de orde komt wat hun kennis van en oordeel over het klachtrecht is en welke ervaringen zij ermee hebben. Hoofdstuk 2 gaat over seksuele zelfbepaling. Hoofdstuk 3 gaat over bescherming en beperking door de wet. De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de bescherming tegen seksueel misbruik in het hypothetische geval en in het reële geval. In hoofdstuk 6 komt de kennis van zedelijkheidswetgeving aan de orde, o.a. met betrekking tot de delicten waarvoor het klachtvereiste geldt. Hoofdstuk 7 geeft de opvattingen van de betrokkenen weer omtrent de vraag wat er bij (zeden)wet verboden zou moeten zijn. Hoofdstuk 8 bespreekt het oordeel over het klachtvereiste, nadat informatie is verstrekt over de bepalingen in de wet die daarop betrekking hebben. En hoofdstuk 9 gaat tenslotte in op de Raad voor de Kinderbescherming als klachtgerechtigde.