• Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving - Deelrapportage 1: Kader en leesbegeleidende samenvatting

      Savornin Lohman, J. de; Beijers, W.M.E.H.; Gelder, C.P. van; Goderie, M.J.H.; Nieborg, S.M.A.; Rijkschroeff, R.A.L.; Verkuyl, E.C.A. (Verwey-Jonker Instituut, 1998)
      In de zedelijkheidswetgeving, die op 1 december 1991 van kracht werd. is een specifieke regeling opgenomen ten aanzien van seksuee1 verkeer met en door jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dit om een balans te vinden tussen bescherming tegen seksueel misbruik enerzijds en het recht op seksuele zelfbepaling anderzijds. Dit is het zgn. klachtvereiste, dat in de artikelen 245 Sr., 247 Sr. en 248 Sr., is opgenomen. Het hóudt in dat seksuele handelingen met deze groep adolescenten strafbaar zijn, maar dat de opsporing en vervolging afhankelijk zijn gesteld van een klacht. Uit het evaluatieonderzoek van de zedelijkheidswetgeving. dat in 1994 door het Verwey-Jonker Instituut werd verricht, bleek dat het klachtvereiste een aantal problemen opriep. Dit vervolgonderzoek bestaat naast dit eerste deel dat het kader en een leesbegeleidende samenvatting bevat uit vier deelprojecten: Deel 2. strafrechtelijk kader: wetsgeschiedenis. Jurisprudentie en zedelijkheidswetgeving in diverse landen; Deel 3. Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk; Deel 4. Bescherming, bepaling en beperking: ge optiek van de klachtgerechtigden ten aanzien van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; en Deel 5. Sterkte-zwakte analyse van een aantal juridische instrumenten inzake de vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen.