• Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet - Rapport voor de Commmissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving

      Hazewindus, W.G.A.; Wilthagen, A.C.J.M.; Grimminck, E. (medew.) (Hugo Sinzheimer Instituut, 1997)
      De hoofdvragen in dit onderzoek zijn:Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandigheden opgezet; wie zijn de betrokken actoren; welke bevoegdheden en competenties zijn te onderscheiden? Zijn er knelpunten in deze opzet?Hoe functioneert dit handhavingssysteem in de praktijk?Welke knelpunten en problemen zijn er te signaleren in de uitvoering en handhaving? In welke mate bestaat er, ter oplossing van deze knelpunten en problemen, in de praktijk behoefte aan andere instrumenten, in het bijzonder die van privaatrechtelijke aard?