• Notities over straftoemeting en een databank

      Schmidt, A. (Rijksuniversiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling Recht en Informatica, 1997)
      Deze notities horen bij het IvS-project, een onderzoek naar de mogelijkheden van Informatievoorziening voor Straftoemeting. Aangenomen dat er grote verschillen bestaan bij vergelijkbare gevallen in straftoemeting, wordt geconcludeerd dat een databank een effectief instrument kan zijn voor de ondersteuning bij de straftoemeting. Aan de orde komen: context, conclusies en aanbevelingen; begrippen, regels en straffen; onafhankelijkheid en verantwoording.