• Effectiviteit van de sorteerproef

      Westen-Baptist, E.I.M.T. van der; Geel, G.Th. van (medew.); Heerema, R. (medew.); Toornvliet, L.G. (medew.) (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Seminarium voor Bewijsrecht, 1998)
      Voor het onderhavige onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef zijn - voorzover na te gaan - vrijwel alle tijdens de periode 1 september 1994 tot 1 september 1995 uitgevoerde sorteerproeven getraceerd en nader geanalyseerd, door middel van een uitgebreid onderzoek van de dossiers van de desbetreffende strafzaken. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met speurhondgeleiders menselijke geur, hoofden van technische afdelingen, officieren van justitie en leden van de zittende magistratuur. Uit de interviews blijkt dat het resultaat van de sorteerproef een tweeledige functie vervult. Enerzijds als opsporingsmiddel, anderzijds als beoogd bewijsmiddel. Doordat verschillende gedacht wordt over de betrouwbaarheid van de sorteerproef, heeft hij als opsporingsmiddel een duidelijker functie dan als bewijsmiddel.