• Evaluatie Wet Voorkoming Schijnhuwelijken

      Fonk, G.; Meer, W. van der; Oelen, U.H. (SWOKA - Instituut voor strategisch consumentenonderzoek, 1998)
      Dit rapport bevat het verslag en de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek naar de Wet Voorkoming Schijnhuwelijken. Deze wet is op 1 november 1994 van kracht geworden en heeft tot doel het verschijnsel 'schijnhuwelijk' te voorkomen. Het onderzoek had de volgende doelstelling: het leveren van een beschrijving zodanig dat inzicht ontstaat in enerzijds de effecten van de wet (bedoelde, onbedoelde, doelmatigheid) en anderzijds de uitvoeringspraktijk. De volgende vragen worden in dit onderzoek beantwoord: Welke bedoelde effecten heeft de wet? Welke onbedoelde effecten heeft de wet? Hoe doelmatig is de wet? Hoe verloopt de uitvoering van de wet in de praktijk, met name voor wat betreft de samenwerking tussen uitvoerende diensten, de motieven van ambtenaren van de burgerlijke stand, de jurisprudentie, bestuurslast, termijnen, ervaringen met huwelijken in het buitenland gesloten en nationaliteiten?