• Weg van het recht - Verslag van het evaluatie-onderzoek naar vier experimenten met bemiddeling bij Buro's voor Rechtshulp en Rechtbanken

      Kocken, C.L.B.; Manen, N.F. van (Universiteit van Amsterdam - Paul Scholten Instituut, 1998)
      Reeds geruime tijd wordt bij twee Buro's voor Rechtshulp (Arnhem en Den Bosch) en bij twee rechtbanken (Zwolle en Amsterdam) geëxperimenteerd met bemiddeling als alternatief voor geschilbeslechting door de rechter. Dit rapport valt uiteen in acht hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan een nadere begripsbepaling. Hoofdstuk (3) beschrijft de start en opzet van de experimenten. Er is apart aandacht voor de Buro -experimenten en de experimenten bij de rechtbanken. In hoofdstuk(4) staat de beschrijving van de verwijzingsfase centraal. Hoofdstuk (5) biedt een beschrijving van de bemiddelde zaken. In hoofdstuk (6) en (7) gaan de auteurs wat dieper in op respectievelijk verwijzing en bemiddeling tijdens deze experimenten. In slothoofdstuk (8) formuleren zij een aantal aanbevelingen die. indien opgevolgd, kunnen leiden tot een verbetering in de gang van zaken bij de onderzochte experimenten met bemiddeling.