• Internationale vergelijking kosten van detentie

      Lijesen, M.; Beers, C. van; Moolenaar, D.; Poppelaars, H.; Stafleu, M. (Instituut Onderzoek voor Overheidsuitgaven (IOO), 1998)
      Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de omvang en determinanten van de kosten van detentie in Nederland en de verhouding daar van tot de kosten van detentie in het buitenland. Het onderzoek strekt zich uit tot vijf landen: Nederland, België, Engeland/Wales, Zweden en de Duitse deelstaat Nedersaksen. In het onderzoek volgen de auteurs drie sporen. Ten eerste is dit een vergelijking van de macrocijfers van de Geselecteerde landen. Het tweede spoor is een vergelijking van gegevens van Nederlandse inrichtingen onderling. Als derde spoor onderscheiden ze paarsgewijze vergelijking van een buitenlandse inrichting met een Nederlandse counterpart. In dit onderzoek verstaan ze onder kwaliteit de veiligheid in en rond de inrichting en de humaniteit van de detentie. Indicatoren voor veiligheid zijn onder andere het aantal ontsnappingen, het aantal gewelddadige incidenten en het aantal suïcides.