• Claims bij de rechtbank

      Eshuis, R.J.J. (WODC, 2003)
      Het doel van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre de (veronderstelde) ontwikkeling van een 'claimcultuur' in Nederland tot uiting komt in aan de rechter voorgelegde civiele geschillen. Het onderzoek let onder meer op aantallen zaken, geeiste en toegekende bedragen. INHOUD: 1. Opzet van het onderzoek 2. Geëiste en toegekende bedragen 3. De claims beschreven 4. Discussie